อุทยานแห่งชาติมีคำสั่งปิดป่า 11 แห่งเหลืออีก 4 อยู่ระหว่างพิจารณา เตือนฝ่าฝืนโทษหนักทั้งจำคุก 4-20 ปีปรับสูงตั้งแต่ 4 แสน – 2 ล้านบาท

อุทยานแห่งชาติมีคำสั่งปิดป่า 11 แห่งเหลืออีก 4 อยู่ระหว่างพิจารณา เตือนฝ่าฝืนโทษหนักทั้งจำคุก 4-20 ปีปรับสูงตั้งแต่ 4 แสน – 2 ล้านบาท

อุทยานแห่งชาติมีคำสั่งปิดป่า 11 แห่งเหลืออีก 4 อยู่ระหว่างพิจารณา เตือนฝ่าฝืนโทษหนักทั้งจำคุก 4-20 ปีปรับสูงตั้งแต่ 4 แสน – 2 ล้านบาท ขณะที่สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มช.  มอบเครื่องเป่าลมสำหรับสร้างแนวกันไฟ จำนวน  160 เครื่อง ให้จังหวัดเชียงใหม่  นำไปใช้ในปฏิบัติการดับไฟป่าและสร้างแนวกันไฟ

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.63 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานรับมอบเครื่องเป่าลมสำหรับสร้างแนวกันไฟ จำนวน  160 เครื่อง ซึ่งสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อและนำมามอบให้เพื่อใช้ในการป้องกันไฟป่าอันเป็นปัญหาของการเกิดปัญหาฝุ่นควัน

นางรัตนประภา ดิศวัฒน์ อุปนายกสมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สนับสนุนเครื่องเป่าลมในครั้งนี้ เพราะตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากไฟป่าและฝุ่นควัน ซึ่งเป็นความห่วงใยของภาคประชาชนทั้งต่อเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ จึงรวมกลุ่มจัดซื้อเครื่องเป่าลมและนำมามอบให้กับจังหวัดเชียงใหม่

ด้านนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในขณะนี้เข้าสู่ช่วงเข้มข้นในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ซึ่งต้องยอมรับว่าจากสภาพอากาศ ความแห้งแล้งต่างๆ และการลักลอบเข้าไปล่าสัตว์ หาของป่าซึ่งยังมีการจุดไฟและลุกลาม ทำให้ยากแก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะพื้นที่เขาสูงชันและป่าลึก ซึ่งเครื่องเป่าลมเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถสร้างแนวกันไฟได้เร็วและระงับหยุดยั้งการลุกลามของไฟได้ดี แต่อุปกรณ์ก็ยังมีมามากนัก ทางจังหวัดเองก็พยายามที่จะกระจายไปให้ทุกพื้นที่ สำหรับเครื่องเป่าลมที่ได้รับมอบในครั้งนี้ก็จะมอบให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดสรรให้กับอำเภอต่างๆ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานอันจะเป็นการช่วยปกป้องอากาศที่ดีให้กับชาวเชียงใหม่ต่อไป

ทางด้านนายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ กล่าวว่า หลังจากเกิดจุดความร้อนและไฟไหม้พื้นที่ป่าซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติในหลายพื้นที่ ขณะนี้มี 11 อุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติขุนขาน,ห้วยน้ำดัง,ออบหลวง,ผาแดง,แม่ตะไคร้,ดอยสุเทพ-ปุย,ผ้าห่มปก,ศรีลานนา            ,แม่วางและอุทยานแห่งชาติแม่ปิงซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน รวมถึงตากด้วย

สำหรับอุทยานแห่งชาติที่อยู่ระหว่างเตรียมการประกาศมี 4 แห่งประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติออบขาน(ที่ครอบคลุมอำเภอสะเมิง อำเภอหางดง อำเภอแม่วาง และอำเภอสันป่าตอง),อุทยานแห่งชาติน้ำพุเจ็ดสี(แม่แตง),อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (อ.พร้าวไชยปราการ),อุทยานแห่งชาติแม่โถ(อ.แม่แจ่ม)

ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 กล่าวอีกว่า สำหรับอุทยานฯที่ประกาศปิดป่าแล้วนั้น หากประชาชนมีเหตุจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่อุทยานฯที่ประกาศปิดป่าทั้งหมดให้ประสานอุทยานฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่หรือผู้นำชุมชนพร้อมแจ้งรายชื่อ ที่อยู่เลขบัตรประจำตัวประชาชนและสาเหตุความจำเป็นในการเข้าไปในอุทยานฯเพื่อพิจารณาดำเนินการ แต่หากใครฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 47 พรบ.อุทยานฯต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และหากมีการเผาวัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรมใกล้เขตพื้นที่อุทยานฯต้องควบคุมไม่ให้ลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานฯหรือเขตป่า หากมีการลุกลามและเกิดความเสียหายต้องมีความผิดตามพรบ.อุทยานฯ ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปีถึง 20 ปีหรือปรับตั้งแต่ 4 แสนจนถึง 2 ล้านบาทหรือทั้งจำและปรับ และถ้าหากเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 หรือพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 2 หรือพื้นที่เปราะบางของระบบนิเวศหรือความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้กระทำต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายกำหนดด้วย.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้