“อากาศเชียงใหม่ ทำไมฝุ่นมาเร็ว”นักวิชาการชี้สาเหตุหลักสภาพอากาศเปลี่ยน

“อากาศเชียงใหม่ ทำไมฝุ่นมาเร็ว”นักวิชาการชี้สาเหตุหลักสภาพอากาศเปลี่ยน

สภาลมหายใจ จัดเสวนา “อากาศเชียงใหม่ ทำไมฝุ่นมาเร็ว” อธิบายถึงสาเหตุการเกิดฝุ่นควันในช่วงเดือนมกราคม พร้อมแจกหน้ากาก N95 ป้องกันฝุ่นควัน

วันนี้ (19 ม.ค. 63) ที่บริเวณด้านข้าง พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ สภาลมหายใจได้จัดเสวนาในหัวข้อ “อากาศเชียงใหม่ ทำไมฝุ่นมาเร็ว” โดย ดร.สมพร จันทระ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดฝุ่นควันในช่วงเดือนมกราคมนี้ ว่า เกิดขึ้นเร็วกว่าทุกปี มีสาเหตุมาจาก 3 ปัจจัย คือ สภาพภูมิประเทศของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกะทะ ประกอบกับปัจจัยทาอุตุนิยมวิทยา ที่มีความกดอากาศสูงและทิศทางของลมที่ไม่มีการเคลื่อนที่ จึงทำให้ฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีการระบายออกไปนอกพื้นที่ และยังค้างอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยข้างต้นต่างเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้

ส่วนปัจจัยสุดท้ายที่สำคัญคือ การเผาในที่โล่ง ทำให้เกิดฝุ่นควันในอากาศ ซึ่งในปีนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างให้ความสำคัญกับการห้ามการเผาอย่างเด็ดขาด เพื่อลดการเกิดฝุ่นควันเพิ่มขึ้นในพื้นที่ แต่ก็ยังมีฝุ่นควันที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนของคนในพื้นที่ ซึ่งในขณะนี้ทุกภาคส่วนได้มีการรณรงค์ให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาใช้ขนส่งสาธารณะ หรือการเดินและการปั่นจักรยานทดแทนแล้ว

ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการและแจกหน้ากาก N95 และแนะนำวิธีการใช้หน้ากากอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันฝุ่นควันให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมงานอีกด้วย.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้