อบจ.เชียงใหม่จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี2563

อบจ.เชียงใหม่จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี2563

อบจ.เชียงใหม่ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้แนวคิด”คุณภาพสิ่งแวดล้อม คือคุณภาพชีวิต”หวังกระตุ้นให้ทุกฝ่ายตระหนักและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า เชียงใหม่  นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดอบจ.เชียงใหม่เป็นประธาน เปิดงาน วันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทยประจำปี 2563 ขึ้น ภายใต้แนวคิด”คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต “โดยภายในงานมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนการประกวดวาดภาพของเยาวชนในหัวข้อหยุดไฟป่าด้วยมือเราการประกวดเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมการแสดงจากกลุ่มเยาวชนพลังคนรุ่นใหม่ และยังมีกิจกรรม workshop DIY เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันมีปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติที่เรื้อรังมากกว่า 10 ปีแล้ว ถึงแม้ทุกภาคส่วนจะร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ยังดูเหมือนจะแย่ลงอีกด้วยเมื่อค่าดัชนีคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่พุ่งสูงเป็นอันดับ 1 ของโลกในช่วงเดือนมีนาคม 2562 และกลับมาพุ่งสูงอีกด้วยค่าฝุ่น PM 2.5 ที่สูงถึงหลักพันไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทำให้เชียงใหม่กลับมามีชื่อเสียงระดับโลกอีกครั้งในฐานะเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือตอนบนเป็นปัญหาสำคัญเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ได้แก่ ผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ เช่นผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชน บดบังทัศนวิสัย และเป็นอุปสรรคในการคมนาคมและขนส่ง ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศป่าไม้ รวมถึงส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่เป็นระบบเศรษฐกิจที่สำคัญของพื้นที่

You may also like

รพ.สต.บ้านซาง อำเภอแม่ริม จัดโครงการแก้ไขปัญหาโรคทางเดินหายใจจาก PM2.5 โดยใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทย

จำนวนผู้