ส.ส.เชียงรายจี้รัฐแก้ปัญหาPM2.5 จริงจังยกระดับเป็นวาระชาติ

ส.ส.เชียงรายจี้รัฐแก้ปัญหาPM2.5 จริงจังยกระดับเป็นวาระชาติ

สภาสัมพันธ์ร่วมใจป้องกันและบริหารจัดการไฟป่า เพื่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และชุมชนที่ยั่งยืนจัดเสวนา เรื่อง “จะทำอย่างไรเมื่อเราไม่ได้เผาแต่ค่าPM2.5สูงจนเกินขีดอันตราย”ส.ส.เชียงรายจี้รัฐแก้ปัญหาPM2.5 จริงจังยกระดับเป็นวาระชาติ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567 ที่แนวกันไฟบ้านห้วยขม ม.1 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ และนายอิทธิพล ศรีสองสม เลขานุการของดร.ยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร และ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จะทำอย่างไรเมื่อเราไม่ได้เผาแต่ค่าPM2.5สูงจนเกินขีดอันตราย”  ในหัวข้อ สภาสัมพันธ์ร่วมใจป้องกันและบริหารจัดการไฟป่า เพื่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และชุมชนที่ยั่งยืน โดยเป็นการเสวนาในพื้นที่ปฏิบัติงานพื้นที่จริงครั้งแรกของจังหวัดเชียงราย

ในเวทีเสวนาครั้งนี้ นอกจากนายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ ส.ส.เชียงรายเขต 1 และนายอิทธิพล ศรีสองสม เลขานุการของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จริง อาทิ นายสมเกียรติ ปูกา อดีตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย นายปรัตถกร การเร็ว กำนันตำบลแม่ยาว ,พ.ต.ท.เกียงไกร พุทธวงค์ สวป.สภ.แม่ยาว, ร.ต.ท. ปริณ วรโชคคุณากรณ์ จากกองร้อน ตชด.ที่ 327 ,นายสุภาพ ไชยชนะ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่จากตำรวจตระเวณชายแดน ตำรวจท้องที่ อาสาสมัครไฟป่า มูลนิธิกระจกเงา ทุกส่วนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ปฏิบัติงานหลักในการป้องกันไฟป่าที่เผชิญเหตุในพื้นที่จริงทั้งหมด

นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ กล่าวว่าในวันนี้ที่พวกเราต้องระดมกำลังกันมาหาทางออกของฝุ่น PM2.5 นี้เป็นเพราะพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคนเชียงรายที่ต้องทนทุกข์กับปัญหานี้และมีความเสี่ยงที่จะต้องเจ็บป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจ ไปจนถึงโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งปอดที่คร่าชีวิตโดยที่พี่น้องชาวบ้านไม่รู้ตัว พวกเราจึงต้องมาร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง

ทางด้านนายอิทธิพล ศรีสองสม กล่าวต่อว่าปัญหาที่สำคัญที่สุดในวันนี้คือหมอกควันที่เราไม่ได้เผาสังเกตุจากจุดความร้อนที่ขึ้นแสดงในแผนที่ดาวเทียมไม่มีจุดความร้อนขึ้นบริเวณจังหวัดเชียงรายเลย แต่เราต้องแบกรับสภาวะนี้โดยต้นกำเนิดมาจากเพื่อนบ้านเราซึ่งปัญหานี้รัฐบาลต้องหาทางแก้ไขไม่ใช่แก้ไขเฉพาะปลายเหตุเช่นงดรับซื้อข้าวโพด งดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมันเป็นปลายเหตุควรจะแก้ไขที่ต้นเหตุคือการเจรจาและขอให้เพื่อนบ้านบังคับใช้กฏหมายและร่วมมือในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยเฉพาะการสร้างอาชีพที่หลากหลายมากกว่าการทำไร่เลื่อยลอยที่เป็นปัจจัยต้นๆที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้จนเรื้อรังเป็นปัญหาระดับชาติที่ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสุขภาพเป็นวงกว้างระดับประเทศ จากนั้นในวงเสวนามีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายจากหลายภาคส่วน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานจริง และมีการตอบโต้กันไปมาเพื่อหาทางออกเสนอแนวทางไปยังรัฐบาลผ่านส.ส.ในพื้นที่ร่วมกัน.

You may also like

“ส.ว.ก๊อง”ลั่นลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยหน้าในนามพรรคเพื่อไทย แย้มครั้งนี้ “ทักษิณ” ขอเป็นผู้ช่วยหาเสียง พร้อมลงพื้นที่ 25 อำเภอ

จำนวนผู้