ศาลากลางจังหวัด-สนามบินเชียงใหม่ใช้มาตรการเข้มตรวจคัดกรองคนก่อนเข้าอาคาร ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

ศาลากลางจังหวัด-สนามบินเชียงใหม่ใช้มาตรการเข้มตรวจคัดกรองคนก่อนเข้าอาคาร ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

เชียงใหม่ใช้มาตรการเข้มคัดกรองคนป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั้งสนามบินและศาลากลางจังหวัด หากพบไข้สูงต้องผ่านกระบวนการคัดกรองเข้ม

วันนี้(16 มี.ค.63)ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เริ่มใช้มาตรการ Entry Screening คัดกรองผู้ที่จะผ่านเข้ามาในอาคารผู้โดยสารทุกคนเป็นวันแรก เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) กล่าวภายหลังนำสื่อมวลชน ชมการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองผู้ที่จะผ่านเข้ามาในอาคารผู้โดยสาร (Entry Screening) ตามมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 ของ ทอท.ซึ่งเริ่มดำเนินการในวันนี้เป็นวันแรกว่า ผู้ที่จะผ่านเข้ามาภายในอาคารผู้โดยสารทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ผู้ที่มารับ-ส่ง ผู้ประกอบการ และผู้ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ทุกคน จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งประตูทางเข้าหมายเลข 3, 6, 9 และ 10 จะใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ (Handheld Thermometer) ส่วนประตูทางเข้าหมายเลข 5 จะใช้เครื่องเทอร์โมสแกนขนาดเล็ก เบื้องต้นกำหนดอุณหภูมิไว้ที่ 37.5 องศาเซลเซียส หากพบบุคคลใดมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าที่กำหนดไว้ จะให้พักรอ 3-5 นาที ก่อนตรวจซ้ำ ซึ่งหากตรวจซ้ำสองครั้งยังพบอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าค่าที่กำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอาคาร และประสานสายการบินที่ผู้โดยสารสำรองที่นั่งไว้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่แพทย์ร่วมกันประเมินอาการ เพื่อพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ผู้โดยสารเดินทางหรือไม่ ทั้งนี้กระบวนการหรือขั้นตอนดังกล่าวอาจกระทบกับเวลาหรือเที่ยวบินที่ผู้โดยสารจะเดินทาง จึงควรเผื่อเวลาในการเดินทางมาสนามบินให้มากขึ้น
ขณะเดียวกันในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน EOC รับมือการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งมีนายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และผู้แทน คณะกรรมการธุรกิจการบินเชียงใหม่ (Airline Operators Committee : AOC) วันนี้ ที่ประชุมได้รับทราบกรณีผู้โดยสารมีอุณหภูมิร่างกายสูง ทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควรในการพักรอเพื่อตรวจซ้ำ รวมถึงซักประวัติ และสังเกตอาการ ดังนั้นจึงขอย้ำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางให้มากกว่าปกติอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงขึ้นไป

เช่นเดียวกับจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยกำหนดให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการ เข้าสู่อาคารอำนวยการที่ประตูเข้า-ออก ด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น พร้อมตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ที่ผ่านเข้า-ออก โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและแนะนำวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง โดยดำเนินการตั้งแต่วันนี้ (16 มี.ค.63) เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และหากพบผู้ที่มีอาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคดังกล่าว จะประสานไปยังหน่วยงานสาธารณสุขโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังได้มีการแจ้งให้หน่วยงานทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ ก๊อกน้ำ ฯลฯ และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่บริเวณหน้าลิฟท์ และจุดประชาสัมพันธ์ พร้อมขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง กำชับบุคลากรของหน่วยงานให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด อาทิ การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข รวมไปถึงการดูแลรักษาสุขอนามัยทั่วไป เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การล้างมือบ่อยๆ ด้วยการใช้เจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด

You may also like

“บิ๊กตู่”ปลื้มคนมาต้อนรับและบอกให้อยู่ต่อ เผยพระให้พรขอให้มือหายไวไว ย้ำแก้ปัญหาไฟป่าฝุ่นpm2.5 ประชาชนต้องร่วมมืออย่าเผา

จำนวนผู้