“รองฯท็อป”ลงอมก๋อย กำชับลดพื้นที่เผาไหม้ลง 25% เผยเชื้อเพลิงในเขตป่า 3.9 หมื่นไร่-พท.เกษตร 1.2 พันไร่จัดการให้ดี

“รองฯท็อป”ลงอมก๋อย กำชับลดพื้นที่เผาไหม้ลง 25% เผยเชื้อเพลิงในเขตป่า 3.9 หมื่นไร่-พท.เกษตร 1.2 พันไร่จัดการให้ดี

รองผู้ว่าฯ นำทีมลงพื้นที่อมก๋อย กำชับให้ลดพื้นที่เผาไหม้ลงให้ได้ 25% ขณะที่พื้นที่ต้องบริหารจัดการเชื้อเพลิงเฉพาะเขตป่า 3.9 หมื่นไร่ ส่วนพื้นที่เกษตรต้องจัดการ 1.2 พันไร่ ชี้การจัดการเชื้อเพลิงต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ 

วันที่ 19 ม.ค. 64 เวลา​ 09.30​ น.​ ณ ที่ว่าการอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควันของอำเภออมก๋อย โดยมี ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงแผนการดำเนินการบริหารจัดการไฟป่าฝุ่นควันในพื้นที่

นายรัฐพลฯ กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบในปีที่ผ่านมาเกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างมาก โดยเฉพาะดอยสำคัญต่างๆ เกิดไฟเป็นวงกว้าง ในปี 2564 นี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางในการบริหารจัดการโดยในบางพื้นที่มีความจำเป็นที่ต้องมีการจัดการเชื้อเพลิงก็ต้องดำเนินการ ซึ่งเรื่องนี้ต้องจัดการโดยให้มีการควบคุมตามหลักวิชาการ ที่สำค้ญต้องมีการแจ้งความประสงค์ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไปยังศูนย์บัญชาการฯ เพื่อเข้าสู่ระบบในการวิเคราะห์กับสภาพอากาศที่จะจัดการเชื้อเพลิงได้หรือไม่อย่างไรในช่วงเวลาไหนที่จะดำเนินการได้

“สำหรับปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีประกาศห้ามเผาเด็ดขาดอย่างเช่นปีที่ผ่านมาๆ มา แต่มีเป้าหมายเพื่อให้เป็นตัวชี้วัดของแต่ละอำเภอ โดยในทุกพื้นที่ต้องลดทั้งจุด Hot Spot และพื้นที่เผาไหม้ ลงให้ได้ร้อยละ 25 ถึงแม้ว่าจังหวัดเชียงใหม่จะไม่มีประกาศห้ามเผาเด็ดขาดก็ตาม แต่ได้มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่องกำหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ซึ่งประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 ถึงวันที่ 30 เม.ย. 64 เป็นประกาศที่กำหนดในการบริการจัดการเชื้อเพลิง ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการราว 5 แสนไร่ทั้งจังหวัด ส่วนพื้นที่ที่ไม่มีความจำเป็นต้องบริหารจัดการเชื้อเพลิงก็ต้องไม่ให้เกิดการเผาไหม้ และหากเกิดไฟก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย ก็ขอฝากให้ทุกฝ่ายช่วยกันกำชับดูแลให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ฉบับดังกล่าว”

ด้านอำเภออมก๋อย แจงพื้นที่แผนการบริหารจัดการไฟป่าฝุ่นควันในพื้นที่ โดยระบุว่าสาเหตุของการเกิดไฟในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการเผาเพื่อหาของป่าและเป็นวิถีเพื่อการดำรงชีพของชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะการจัดการเผาเพื่อการทำไร่

ทั้งนี้การดำเนินการในปีนี้ทางอำเภออมก๋อยได้เน้นย้ำผ่านไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ให้แจ้งประชาชนและเกษตรกรในทุกหมู่บ้านว่า การจะจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ทำการเกษตรต้องลงทะเบียนเพื่อจัดการเชื้อเพลิงที่ อปท. ในพื้นที่ เพื่อ อปท. จะนำข้อมูลแจ้งไปยังศูนย์บัญชาการฯ จังหวัดในการที่จะกำหนดพิจารณารับทราบการให้จัดการเชื้อเพลิงก่อน จึงจะจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรที่ต้องการจัดการเชื้อเพลิงได้ พร้อมก้นนี้ได้เน้นช่วงเวลาที่จะจัดการเชื้อเพลิงระหว่างเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

สำหรับพื้นที่อำเภออมก๋อยมีแผนในการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่าสงวนราว 39,738 ไร่ และบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตรอีกราว 1,290 ไร่ ซึ่งจะบริหารจัดการเชื้อเพลิงในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564

You may also like

“พิชัย”ยันใช้เวลา 4 วันพัฒนาจากที่ดินถูกปล่อยรกร้างให้สะอาดและปลอดภัยไม่เป็นแหล่งมั่วสุมตามคำร้องขอของการรถไฟ ชี้ศักยภาพยังสามารถพัฒนาเป็นปอดแห่งใหม่ได้ถ้าประชาชนต้องการ

จำนวนผู้