รองผู้ว่าฯลำพูนเปิดงาน” ลำพูน run fun fun day & night : วิ่งบูชาสลากย้อม”เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สุขภาพ และวัฒนธรรม

รองผู้ว่าฯลำพูนเปิดงาน” ลำพูน run fun fun day & night : วิ่งบูชาสลากย้อม”เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สุขภาพ และวัฒนธรรม

รองผู้ว่าฯลำพูนเปิดงาน” ลำพูน run fun fun day & night : วิ่งบูชาสลากย้อม”เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สุขภาพ และวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนให้มีความสามารถด้านการแข่งขัน ยกระดับการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว

เมื่อเช้าวันที่ 30 ก.ย.66 ที่บริเวณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม อ.เมืองลำพูน นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน วิ่งบูชาสลากย้อม ซึ่งจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดพิธีเปิดและปล่อยตัวการแข่งขันวิ่งลำพูน Run Fun Fun Day & Night กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้โครงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสร้างสรรค์ Lamphun Sport Tourism Wellness Thailand ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยมีนักวิ่งทั่วประเทศเข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงสุภาพและร่วมบูชาประเพณีสลากย้อมลำพูน

นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีเปิดกล่าวว่า จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เป็นเมืองเก่าที่มีความสวยงามและสงบมีศาสนสถานที่ล้ำค่าคือวัดพระธาตุหริภุญชัย มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในหมู่บ้านชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะทำให้นักท่องเที่ยวและนักกีฬาได้เข้ามาเรียนรู้ สัมผัสเอกลักษณ์ วิถีความเป็นอยู่แบบลำพูน ท่องเที่ยวโดยชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ การละเล่น สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและนักกีฬาที่เข้าร่วมกันแข่งขันได้เกิดความประทับใจในจังหวัดลำพูน

ด้านนายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน ลำพูน Run Fun Fun Day & Night วิ่งบูชาประเพณีสลากย้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สุขภาพ และวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนให้มีความสามารถด้านการแข่งขัน ยกระดับการให้บริการ รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ยุคโควิด เพื่อกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน เพื่อเชื่อมโยงส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดลำพูน และเพื่อพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนให้มีความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

สำหรับการจัดงาน ลำพูน Run Fun Fun Day & Night วิ่งบูชาประเพณีสลากย้อม แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระยะ ในระยะทาง 5 กิโลเมตร ระยะทาง 10 กิโลเมตร และระยะทาง 21 กิโลเมตร รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี รุ่นอายุ 30-50 ปี รุ่นอายุ 51 ปี ขึ้นไปและวิ่งแฟนซีไม่จำกัดเพศและรุ่นอายุ โดยผู้ชนะการแข่งขันลำดับที่ 1 – 3 ทุกประเภท จะได้รับถ้วยรางวัล และนักวิ่งทุกคนที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับเหรียญกิจกรรมเป็นที่ระลึก.

You may also like

SUN เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 6 ยกระดับภาคการเกษตรสมัยใหม่

จำนวนผู้