รถกระทง มช.คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานงานยี่เป็งเชียงใหม่ 63

รถกระทง มช.คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานงานยี่เป็งเชียงใหม่ 63

- in headline, รอบรั้วทั่วเหนือ

รถกระทงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คว้ารางวัลถ้วยพระราชทาน ในการประกวดขบวนกระทงใหญ่ยี่เป็งเชียงใหม่ 2563

สำหรับแนวคิดในการออกแบบรถกระทง มช.
“เฉลิมทิพยรัฏฐ์ นพบุรงามวัฒน์สง่านคร”
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง อำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม


ด้วยสัญลักษณ์ช้างชูคบเพลิง อันเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง เป็นสัญลักษณ์แห่งบารมี ขบวนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้อัญเชิญพญาช้างเอราวัณ อันเป็นช้างที่มีพละกำลัง เป็นพาหนะของพระอินทร์อันสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ กำหนดให้เป็นประธานของรถกระทง ซึ่งมีตราพระราชลัญจกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประทับอยู่ในวิมานมาลาบนหลังช้างเอราวัณ ตามคติความเชื่อเทวราชาของคนไทย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพ ประดับประดาด้วยต้นปาริชาติอันเป็นดอกไม้ทิพย์


ช้างเอราวัณ นับเป็นเจ้าแห่งช้างทั้งปวงในสากลจักรวาล มีรูปร่างสูงใหญ่เหมือนภูเขา ผิวกายเผือกผ่อง เป็นพาหนะคู่พระทัยของพระอินทร์ เป็นสัญลักษณ์ของการกระทำความดี และสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ส่วนด้านหน้าและท้ายขบวนประกอบไปด้วยบริวารช้างมงคลทั้ง 4 เชือก

ช้างแต่ละหัวมีงาเจ็ดงา แต่ละงามีสระโบกขรณีเจ็ดสระ แต่ละสระมีกอบัวเจ็ดกอ แต่ละกอมีดอกบัวเจ็ดดอก แต่ละดอกมีกลีบเจ็ดกลีบ แต่ละกลีบมีเทพธิดาฟ้อนรำรายรอบ
ด้านหน้ามีพญานกยูง(มยุเรศ) เป็นสัญลักษณ์แทนกษัตริย์ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง สว่างไสว ดั่งพระอาทิตย์ และความสง่างาม ตามคติความเชื่อของชาวล้านนา


ด้านหลังมีเครื่องสัตตภัณฑ์ สัญลักษณ์แห่งการจำลองเขาพระสุเมรุ ตามคติความเชื่อศูนย์กลางจักรวาลและการกำเนิดโลก
นาฏดุริยการ ได้ริรังสร้างสรรค์จำลองนาฏยกรรมของเทพธิดาทั้ง 33 องค์ ประกอบเสียงทิพยดนตรีโดยใช้ท่วงทำนองเดิมของเพลงพร้าวไกวใบ เรียบเรียงแต่งทำนอง สอดประสานเพิ่มเติมโดยใช้การแปรทำนองหลักและออกแบบเสียงประสานใหม่ให้เชื่อมองค์ประกอบต่างๆ ในดนตรี ทำให้เกิดความสอดคล้องกับความประณีตของรถกระทง


การแสดงประกอบ “เฉลิมทิพยรัฏฐ์ นพบุรงามวัฒน์สง่านคร” ชุดนี้จึงเป็นนำเสนอให้เห็นถึงความศิวิไลซ์ที่เชื่อมโยงระหว่างประเพณีวัฒนธรรมและนวัตกรรม รายละเอียดต่างๆ ถูกเพิ่มลงบนศิลปะแบบดั้งเดิม โดยยังคงอัตลักษณ์ไว้อย่างดีเช่นเมืองเชียงใหม่ที่พร้อมจะพัฒนาก้าวหน้าทั้งยังรักษาศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ได้อย่างงดงาม.

You may also like

 รมช.คมนาคมเปิดการทดลองเดินรถโดยสารHOP&GO เชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะไปยัง 7 แหล่งท่องเที่ยวในเชียงใหม่

จำนวนผู้