รณรงค์ลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์วันแรกเชียงใหม่ตาย 1 เจ็บ 16 ราย

รณรงค์ลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์วันแรกเชียงใหม่ตาย 1 เจ็บ 16 ราย

รณรงค์ลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์วันแรกเชียงใหม่ตาย 1 เจ็บ 16 ราย ขณะที่จุดตรวจร่วมทั้งสายหลักและสายรองใช้กำลังเกือบ 1,500 นาย พบการกระทำผิดส่วนใหญ่ไม่มีใบขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย

นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดเชียงใหม่ สรุปรายงานสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ประจำวันที่ 11 เมษายน 2561 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  จำนวน  14  ครั้ง มีผู้    เสียชีวิต 1 ราย (ชาย)     ผู้บาดเจ็บ (Admit) มีจำนวน 16 คน (ชาย 14 ราย หญิง 2 ราย)  โดยประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากสุด คือ รถจักรยานยนต์ ส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ เมาสุรา และทัศนวิสัยไม่ดี

หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สำหรับการเรียกตรวจตามมาตรการ 10 รสขม.มีการเรียก 11,706 คันพบการกระทำผิดและดำเนินคดีจำนวน 4,284 คัน คิดเป็นร้อยละ 36.60 โดยพบการกระทำผิดสูงสุดคือไม่มีใบขับขี่จำนวน 1,702 คดีหรือร้อยละ 39.73 รองลงมาคือไม่สวมหมวกนิรภั้ย 1,607 คดี ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ความเร็วเกินกำหนด เมาสุรา 207 คดี มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ขับรถย้อนศร โทรศัพท์ขณะขับขี่ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรและแซงในที่คับขัน

ทั้งนี้ในส่วนของจุดตรวจร่วมจะมีตำรวจเป็นกำลังหลัก รองลงมาได้แก่ สมาชิก อปพร.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งมีการตั้งด่านตรวจ 47 จุด มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจทั้งหมด 1,441 คน ขณะที่ท้องถิ่น ชุมชนหมู่บ้านได้ตั้งจุดตรวจร่วมบนถนนสายรองและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ขณะที่นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผอ.ศูนย์ปภ.เขต 10 กล่าวว่า สถิติอุบัติภัยจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 พื้นที่รับผิดชอบของปภ.เขต 10 ประกอบด้วยจังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนในวันที่ 1 ของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 โดยวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 39 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 43 ราย เสียชีวิต 2 ราย

โดยจังหวัดเชียงใหม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 14 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 16 คน เสียชีวิต 1 ราย จังหวัดลำปางมีอุบัตเหตุเกิดขึ้น 11 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 11 รายยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต จังหวัดลำพูนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 11 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 13 รายยังไม่มีผู้เสียชีวิตและจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 3 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 รายและเสียชีวิต 1 ราย โดยวันแรกของการรณรงค์มีอุบัติเหตุสะสม 39 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 43 รายและเสียชีวิต 2 ราย.

You may also like

SUN ร่วมงานจับคู่ธุรกิจงาน The 5th Thailand Premium Fruit

จำนวนผู้