ยอดผู้ยื่นขออนุญาตปล่อยโคมลอยปีนี้ลดลงกว่าครึ่ง กระจาย 5 อำเภอรอบเมืองเชียงใหม่

ยอดผู้ยื่นขออนุญาตปล่อยโคมลอยปีนี้ลดลงกว่าครึ่ง กระจาย 5 อำเภอรอบเมืองเชียงใหม่

- in headline, จับกระแสสังคม

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่เผยยอดผู้ยื่นขออนุญาตปล่อยโคมลอยปีนี้ลดลงกว่าครึ่ง กระจาย 5 อำเภอรอบเมืองเชียงใหม่ แม่ริม 12,000 ลูกในเขตทหาร ดอยสะเก็ดมากที่สุด 15,600 ลูก ส่วนธุดงคสถานอยู่นอกพิกัดเขตปลอดภัยการเดินอากาศ นายอำเภออนุญาตปล่อยได้

นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงมาตรการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทงว่า ทางจังหวัดได้มีหนังสือถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และนายอำเภอทุกแห่งในเรื่องมาตรการดูแลพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงเรื่องของประกาศจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน(ว่าวฮม)ในพื้นที่ 25 อำเภอซึ่งอนุญาตให้ 3 วันคือวันลอยกระทง(กระทงเล็ก)ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ตั้งแต่เวลา 19.00-01.00 น.ของวันถัดไป กับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 (กระทงใหญ่)ตั้งแต่เวลา 19.00-01.00 น.ของวันถัดไป โคมควันหรือว่าวฮม ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น.และในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ช่วงคืนวันที่ 31 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 19.00-01.00 น.ของวันถัดไป

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ที่อยู่ในเขตปลอดภัยการเดินอากาศ ซึ่งมีกฎหมายพ.ร.บ.การเดินอากาศ(ฉบับที่ 14)พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 26 พ.ค.62 มาตรา 33 วรรคสอง มาตรา 59/1 ซึ่งห้ามจุดหรือปล่อยฯเด็ดขาด จะครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอคือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ทุกตำบล  16 ตำบลรวมทั้งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และอ.หางดง 11 ตำบลครอบคลุมทั้งหมด ส่วนอ.สารภีควบคุม 4 ตำบลคือ ขัวมุง ดอนแก้ว ท่าวังตาลและหนองผึ้ง อ.แม่ริม 3 ตำบลคือ ต.ดอนแก้ว ริมใต้และแม่สาและอ.สันทราย 1 ตำบลคือหนองหาร

“สำหรับธุดงคสถานล้านนา แม้ที่ตั้งจะอยู่ในเขตตำบลหนองหาร อ.สันทราย และศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งอยู่ในเขตตำบลแม่สา อ.แม่ริม เป็นดุลพินิจของนายอำเภอท้องที่ ซึ่งทั้ง 2 แห่งทางนายอำเภอได้อนุญาตโดยระบุว่าอยู่นอกเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ อย่างไรก็ตามในขณะนี้เบื้องต้นมีอำเภอที่ส่งข้อมูลที่มีผู้มายื่นขออนุญาตให้จุดและปล่อยโคมลอยกับพลุแล้วใน 4 อำเภอรอบๆ เมืองเชียงใหม่โดยโคมลอย 34,600 ลูกและพลุ 901 ลูก”นายศรัณยู กล่าวและชี้แจงอีกว่า

ทั้งนี้อ.สันกำแพงมีผู้ยื่นขออนุญาต 2 จุดคือที่ดัชฟาร์ม ม.5 ต.ออนใต้ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย.รวม 1,000 ลูกส่วนที่ลานทุ่งนา Chiangmai air sport ในวันที่ 12 พ.ย.จำนวน 2,000 ลูก,อ.ดอยสะเก็ดที่ลานเอนกประสงค์ บริษัทเชียงใหม่เส้นขอบฟ้า จำกัดจำนวน 600 ลูก ที่ลานหนองบัวพระเจ้าหลวง 5,000 ลูก ที่ลานโครงการเชียงใหม่เวิลด์พีคจำนวน 5,000 ลูก บริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลเชิงดอย 3,000 ลูกและที่ลานน้ำพุร้อนดอยสะเก็ด 2,000 ลูก รวมทั้งหมดของอ.ดอยสะเก็ด 15,600 ลูก

ส่วนที่อ.สันทราย มีงานบุญประเพณียี่เป็งสันทรายถวายเป็นพุทธบูชา ปีที่ 30 ของธุดงคสถานล้านนา หมู่ 8 ต.หนองหารซึ่งขออนุญาตปล่อยวันที่ 11 พ.ย.เพียงวันเดียวจำนวน 4,000 ลูก และที่อ.แม่ริม มีของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวันที่ 11 พ.ย.จำนวน 3,000 ลูกและวันที่ 12 พ.ย.จำนวน 1,000 ลูก ส่วนที่แห่งท่องเที่ยวชมรมขี่ม้ากองการสัตว์และเกษตรกรรม 3 กองพันสัตว์ทหารบก 2 วันๆ ละ 4,000 ลูก รวมของอ.แม่ริม 12,000 ลูก

นอกจากนี้มีที่ยื่นขอจุดพลุ 901 นัด แยกเป็นอ.สันกำแพงที่ลานหน้าวัดหนองโค้ง วันละ 80 นัด จำนวน 180 นัด อ.สันทรายที่ธุดงคสถานฯวันที่ 11 พ.ย.จำนวน 121 นัด อ.ดอยสะเก็ดที่ลานโครงการเชียงใหม่เวิลด์พีควันละ 200 นัดรวมเป็น 400 นัดและที่อ.แม่ริมที่ศูนย์การเรียนรู้ฯวันละ 60 นัดที่แหล่งท่องเที่ยวชมรมขี่ม้า กองพันสัตว์ต่างวันละ 50 นัดรวมทั้งหมด 220 นัด

นายศรัณยู กล่าวด้วยว่า การยื่นขออนุญาตสามารถยื่นขอได้ก่อนถึงวันลอยกระทง ยกเว้นในพื้นที่ที่อยู่ใกล้แนวเขตท็อฟฟี่หรือเซฟตี้โซนซึ่งเป็นเขตปลอดภัยการเดินอากาศ ซึ่งทางท่าอากาศยานเชียงใหม่จะใช้พิกัดเป็นตัวกำหนดแต่ในประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ตำบลเป็นตัวกำหนดเหมือนกรณีของศูนย์เรียนรู้ฯกับธุดงคสถานที่นายอำเภอได้ทำหนังสือขอหารือและตรวจสอบพิกัดก่อนที่จะอนุญาต ซึ่งทั้งสองแห่งอยู่นอกพิกัดหรือเซฟตี้โซน แม้ว่าจะอยู่ในเขตตำบลที่จังหวัดประกาศก็ตาม ทั้งนี้หากมีผู้ที่ต้องการปล่อยโคมลอยในเขตตำบลที่ห้ามก็ ต้องยื่นขออนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ก่อน 15 วันเพื่อที่จะได้ตรวจเช็คพิกัดกับทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ ซึ่งวันสุดท้ายของพื้นที่ที่อยู่ใกล้แนวเขตคือวันที่ 28 ตุลาคมนี้ อย่างไรก็ตามในปีนี้จำนวนการยื่นขออนุญาตปล่อยโคมลอยลดลงจากปีก่อน เนื่องจากในเขตอ.เมืองห้ามปล่อยเด็ดขาด ส่วนโคมควันตอนนี้ยังไม่มียื่นขอมา อาจเป็นเพราะทางอำเภอได้แจ้งประสานกับทางวัดต่างๆ ไปก็เป็นได้ แต่ทั้งนี้คงต้องรอให้ถึงช่วงใกล้ๆ จะมีการสรุปข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง.

You may also like

พาณิชย์เชียงใหม่ จับมือ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ตนำผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน เปิดโอกาสช่องทางการจำหน่ายผลผลิต และฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่กลับดีขึ้น

จำนวนผู้