พระภิกษุสงฆ์และคณะศรัทธาชาวพุทธส่วนหนึ่งเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผวจ.เชียงใหม่ ขอบิณฑบาตยกเลิกใช้ม.44 กับวัดพระธรรมกาย

พระภิกษุสงฆ์และคณะศรัทธาชาวพุทธส่วนหนึ่งเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผวจ.เชียงใหม่ ขอบิณฑบาตยกเลิกใช้ม.44 กับวัดพระธรรมกาย

พระภิกษุสงฆ์และคณะศรัทธาชาวพุทธส่วนหนึ่งเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผวจ.เชียงใหม่ ขอบิณฑบาตให้ยกเลิกใช้ม.44 กับวัดพระธรรมกาย ชี้กระทบต่อความรู้สึกไม่ดีต่อศาสนา ที่หน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสได้มายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพื่อขอบิณฑบายกเลิกการใช้มาตรา 44 กับวัดพระธรรมกาย โดยก่อนจะรับมอบหนังสือพระเทพมังคลาจารย์ได้มอบส้มที่นำมาเป็นของฝากให้กับนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่มาครั้งนี้เพื่อขอให้ผวจ.เชียงใหม่นำส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอบิณฑบาตยกเลิกการใช้มาตรา 44 กับวัดพระธรรมกายในฐานะที่เป็นชาวพุทธเหมือนกัน เนื่องจากพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่บรรพชนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เพราะเห็นคุณค่าของคำสอนที่เป็นไปเพื่อสันติและความสงบสุขของคนในชาติ ซึ่งการใช้ม.44 บังคับใช้กับวัดและพระพุทธศาสนาที่ปรากฏต่อสาธารณชนในขณะนี้เป็นที่น่าสลดใจแก่ผู้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งในฐานะคณะสงฆ์และชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ จึงอยากขอให้นายกรัฐมนตรียกเลิกการบังคับใช้ม.44 ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกที่ไม่ดีต่อศาสนาพุทธและสายตาของอารยชนผู้นับถือพระพุทธศาสนา ที่เป็นศาสนาของบรรพชนและใช้วิธีการสร้างสันติในการแก้ไขปัญหาที่ละมุนละม่อมมากกว่านี้กับชาวพุทธและพระพุทธศาสนา  หลังจากผวจ.เชียงใหม่รับมอบหนังสือแล้วทางคณะสงฆ์และศรัทธาประชาชนได้กล่าวคำสาธุ 3 ครั้งก่อนเดินทางกลับทันทีขณะเดียวกันพระครูอมรธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดพันอ้น ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอบิณฑบาตยกเลิกการใช้ม.44 กับวัดพระธรรมกาย

ด้านนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จะให้สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่นำหนังสือที่ทางรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่มามอบให้ในครั้งนี้ ส่งให้ทางสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป อย่างไรก็ตามในสว่นของความเคลื่อนไหวอื่นๆ ไม่มีแล้วเพราะทางคณะสงฆ์ประสงค์แค่ขอบิณฑบาตให้ยกเลิกการใช้ม.44 กับวัดพระธรรมกายโดยยื่นผ่านทางจังหวัดไม่มีการเคลื่อนไหวเข้าไปส่วนกลางแต่อย่างใด.

You may also like

ตม.เชียงใหม่รวบชายชาวจีนอยู่เกินที่ขออนุญาตและไม่มายื่นขออยู่ต่อ

จำนวนผู้