ผวจ.เชียงใหม่เป็นประธานมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานให้ผู้ลงทะเบียน 1,000 คนแรกที่ร่วมกิจกรรม BikeForMom ปั่นเพื่อแม่

ผวจ.เชียงใหม่เป็นประธานมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานให้ผู้ลงทะเบียน 1,000 คนแรกที่ร่วมกิจกรรม BikeForMom ปั่นเพื่อแม่

- in headline, จับกระแสสังคม

ที่ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษานายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานให้กับผู้ที่ลงทะเบียน 1,000 คนแรกที่เข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ในวันที่ 16 สิงหาคมนี้

นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ตามพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารที่จะจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และยังเป็นการแสดงความสามัคคีของพสกนิกรชาวไทย ด้วยทรงเห็นว่ากิจกรรมปั่นจักรยานเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง สมบูรณ์ และเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีของทุกหมู่เหล่า โดยจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ 7,103 คน โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารไ ด้พระราชทานเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ โดยแยกเป็นเสื้อยืดพร้อมเข็มกลัดพระราชทาน 1,000 ชุด เสื้อผู้ปฏิบัติงานพร้อมเข็มกลัดพระราชทาน 300 ชุด และเข็มกลัดพระราชทานตามจำนวน 7,103 อัน

  หลังจากนั้น ผวจ.เชียงใหม่ได้ทำพิธีมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร โดยทั้งหมดจะสวมเสื้อดังกล่าวมาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงบ่ายของวันที่ 16 สิงหาคม ก่อนที่จะเริ่มขบวนปั่นเฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Mom

ทางด้านนายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)กล่าวว่า ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้จัดเตรียมต้นไม้สำหรับใช้ในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถ ในวันที่ 16 สิงหาคม ทั้งที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยใช้งบประมาณกว่า 5 หมื่นบาทสำหรับต้นไม้ที่จัดเตรียมไว้ประกอบด้วย  ต้นพะยอม ต้นพะยูง ยางนา นนทรี ตะเคียนทอง กฤษณา มะค่าแท้ สารภีและสัก นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมกล้วยไม้อีก 3 ชนิดจำนวน 200 ต้น ประกอบด้วย เอื้องคำกับเอื้องแซะ โดยต้นไม้ที่จะปลูกที่บริเวณศูนย์ประชุมฯมีจำนวน 88 ต้นใน 9 ชนิดยกเว้นต้นกฤษณา.

You may also like

อบจ.เชียงใหม่-เอกชนดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อเนื่อง ชูประเด็นเชื่อมฐาน BCG-ยกระดับเทศกาลไผ่ระดับโลก

จำนวนผู้