ผนึกเครือข่ายสตรีในภาคเหนือตอนบนจัดงาน “ศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ผนึกเครือข่ายสตรีในภาคเหนือตอนบนจัดงาน “ศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์

จังหวัดเชียงใหม่  ร่วมกับ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และสมาชิกเครือข่ายสตรีในจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ร่วมกันจัดงาน “ศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเปิดให้เข้าชมงานฟรี

เมื่อวันที่ 11 ก.พ.62 ที่แกรนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แอร์พอร์ต เชียงใหม่ นายอาทร พิมพ์ชนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่และดร.อาณดา นิรันตรายกุล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “ศิลปาชีพล้านนาไทย  ก้าวไกลด้วยพระบารมี   ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ.นี้ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์

นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า สมาคมสตรีนครเชียงใหม่  ได้จัดทำโครงการจัดงานศิลปาชีพล้านนาไทย  ก้าวไกลด้วยพระบารมี   ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2562 ที่ผ่านมา โดยสืบทอดพระปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อสตรีไทย ด้วยการจัดกิจกรรมการพัฒนาสตรี โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพสตรีที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ให้มีอาชีพ และสร้างรายได้ค้ำจุนครอบครัว สร้างความสุขได้ตามอัตภาพ เกิดความภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งตน เกิดความรักและหวงแหนในเอกลักษณ์ของแผ่นดิน นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม

การจัดทำโครงการข้างต้น ได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหมายของโครงการ โดยมีสมาชิกเครือข่ายสตรีทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงจำนวน 20 องค์กร ภาคีเครือข่ายร่วมการจัดงาน 8 องค์กรสตรีและเยาวสตรีไทยจังหวัดเชียงใหม่  ไม่น้อยกว่า 3,000 คน หน่วยงานภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน ไม่น้อยกว่า 50 แห่ง และสื่อมวลชนมากกว่า 10 สาขา     เข้าร่วมโครงการ จนได้รับกระแสการตอบรับและการเรียกร้องให้มีการดำเนินโครงการนี้อีกในปีต่อไป

 

ด้านนายอาทร พิมพ์ชนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปี 2563 นี้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ และสมาชิกเครือข่ายสตรีในจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ร่วมกัน “จัดงานศิลปาชีพ ล้านนาไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 2” เพื่อสานต่อโครงการนี้ โดยมีกิจกรรมภายในงานมากมาย อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พันปีหลวง ที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจด้านบทบาทสตรี และพระราชจริยาวัตรอันงดงามในฐานะแม่ของแผ่นดิน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ    พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง/โครงการหลวง นิทรรศการผ้าไทย ผ้าโบราณ สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย การเชิดชูเกียรติ สตรีและเยาวสตรีศรีนครเชียงใหม่ ประจำปี 2563             การประกวดมารยาทไทย และแข่งขันงานฝีมือประเภทแกะสลักผัก ผลไม้    การประกวดวงดนตรี “WACM  Music Contest”   การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และ สินค้าสมาคมสตรี การจัดแสดงสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลงานศิลปาชีพ และ โซนอาหารชวนชิมและการประกวดร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  และสามารถรับบัตรเข้างานได้ที่  บูธประชาสัมพันธ์บริเวณทางเข้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่.

You may also like

อช.ผาแดงแจ้งความดำเนินคดีชายชราวัย 70 ปี ยอมรับจุดไฟเผาพื้นที่สวนแต่ลามเข้าป่าขยายวงกว้าง

จำนวนผู้