ปะทะเดือดเห็นขัดแย้งปรับปรุงพื้นที่หน้าห้างเมญ่า สุดท้ายยอมให้กรมทางหลวงทุบชาวบ้านร้องไม่ให้ขยายเลนเพิ่ม

ปะทะเดือดเห็นขัดแย้งปรับปรุงพื้นที่หน้าห้างเมญ่า สุดท้ายยอมให้กรมทางหลวงทุบชาวบ้านร้องไม่ให้ขยายเลนเพิ่ม

- in headline, จับกระแสสังคม

ปะทะคารมดุเดือดสองฝ่ายต่อกรณีปัญหาปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าห้างเมญ่า  กรมทางหลวงยืนกรานทุบและปรับพื้นที่ตามแบบที่เคยแถลงสื่อมวลชน ขณะที่ภาคประชาชนดิ้นคาดใช้ช่องทางร้องศาลปกครอง-ผู้ตรวจการแผ่นดิน กังวลแผนขยายอีก 2 ช่องทางจราจร หวั่นเกิดความแออัดและคนในชุมชนไม่ปลอดภัย

วันนี้ (20 พ.ย. 62) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (POC) อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่า โดยมีนายวิจารณ์ ขุนเสถียร รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่,นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ,รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช ผู้ร้องเรียนให้กรมทางหลวง ดำเนินการตามแบบ,รศ.ชูโชค อารยพงศ์ คณะทำงานในส่วนภาควิชาการ ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ 19 ก.ค.62,ดร.วสันต์ จอมภักดี ตัวแทนภาคประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการทุบหรือปรับปรุงลานหน้าห้างฯ และตัวแทนภาคประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังด้วย

ทั้งนี้นายเอกนรินทร์ จินทะวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ได้ชี้แจงถึงรูปแบบและแนวทางการปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเมญ่าว่า หลังจากที่เป็นปัญหามากว่า 1 ปีและล่าสุดทางรมว.คมนาคมได้มอบหมายให้กรมทางหลวงไปพิจารณาดำเนินการโดยให้คำตอบภายใน 1 เดือนนั้น ในส่วนของกรมทางหลวงเองโดยแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่  ได้มีการออกแบบการปรับปรุงลานพื้นที่บริเวณดังกล่าว ซึ่งได้มีการแถลงชี้แจงต่อสื่อมวลชนแล้วว่าจะดำเนินการปรับ กดพื้นที่ลานในส่วนที่เป็นเขตทางหลวงลง 1 เมตรและปรับรูปแบบลานให้สวยงาม รวมทั้งจะมีการออกแบบปรับปรุงช่องทางการเดินรถบริเวณทางแยก และปรับภูมิทัศน์ในส่วนเชื่อมต่อไปจนถึงแยกวัดเจ็ดยอด และจะมีการปรับปรุงทางเดินบริเวณสี่แยกรินคำด้วย

อย่างไรก็ตามในการประชุมหารือดังกล่าว ยังมีข้อถูกเถียงของ 2 ฝ่ายทั้งที่ต้องการให้กรมทางหลวงนำพื้นที่คืนจากเอกชน โดยปรับปรุงให้เป็นทางเดินและปรับปรุงเส้นทางจราจรให้เหมาะสมและปลอดภัย ขณะที่อีกฝ่ายไม่ต้องการให้มีการทุบหรือกดพื้นที่ลานจากเดิม แต่ให้คงระดับไว้ รวมทั้งไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการปรับปรุงเส้นทางอีก 2 ช่องจราจร เพราะเกรงว่าจะทำให้มีรถเข้าไปแออัดในจุดหน้าวัดเจ็ดยอดซึ่งทำให้คนในชุมชนได้รับอันตรายทั้งจากการสัญจรและมลพิษ

นายวิจารย์ ขุนเสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1 กล่าวว่า ปัญหานี้ยืดเยื้อมานานและไม่อยากให้มีข้อถูกเถียงหรือขัดแย้งกันอีก แต่อยากให้ร่วมมือกันพัฒนาเชียงใหม่ด้วยกัน ซึ่งรองอธิบดีกรมทางหลวงได้เข้าพบผวจ.เชียงใหม่และได้มีข้อสรุปรวมทั้งให้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณารูปแบบการก่อสร้างในการปรับปรุงลานหน้าห้างฯมประกาศจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ 19 ก.ค.2562

“การดำเนินการจะมี 2 แบบหรือ 2 ส่วนๆ แรกคือระดับลานหน้าห้างเมญ่า และขนาดของลานฯ ซึ่งยังไม่รวมถึงเฟส 2 ที่จะมีการขยายช่องทางการจราจรไปบรรจบที่บริเวณหน้าวัดเจ็ดยอด โดยกรมทางหลวงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดการจราจรให้เกิดความสะดวกและปลอดภัย ตามกฎหมายทางหลวง โดยกรมทางหลวงยินดีที่จะทำให้เมืองสวยงาม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และชาวจังหวัดเชียงใหม่  แม้ว่าการดำเนินการของกรมทางหลวงในครั้งนี้ อาจไม่ถูกใจพี่น้องประชาชนทั้งหมด แต่มั่นใจว่าร้อยละ 80 พอใจ และจะเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์แก่ประชาชน และชาวเชียงใหม่ ซึ่งทางกรมทางหลวงจะเร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด”รองผอ.สำนักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ กล่าว

ขณะที่นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวสรุปในที่ประชุมว่า จากการประชุมในวันนี้ ทุกฝ่ายเห็นว่าหากกรมทางหลวงจะมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่บริเวณด้านหน้าห้างฯเพื่อให้เกิดความชัดเจนในส่วนของพื้นที่เขตทางกับเอกชน ก็จะต้องดำเนินการ เพราะเป็นไปตามข้อกฎหมาย เนื่องจากพื้นที่ เป็นของทางหลวงก็ควรที่จะอยู่ในการดูแลของกรมทางหลวง   ซึ่งกรมทางหลวงได้ออกแบบที่จะปรับปรุงลานหน้าห้างฯ ประชาชนก็ไม่ขัดที่จะทุบ

ประเด็นต่อมาคือการดำเนินการหลังจากเปลี่ยนแปลงบริเวณลานด้านหน้าห้างฯ หลังจากที่กรมทางหลวงได้ส่งมอบพื้นที่ให้เอกชน ทางภาคประชาชนมีประเด็นข้อกังวลและห่วงใยต่อกรณีการขยายช่องทางจราจรอีก 2 ช่องทาง ซึ่งประชาชนในบางส่วนเกรงว่าจะทำให้เกิดอันตรายในการสัญจร โดยเฉพาะปัญหาการจราจรที่เกิดจากการดำเนินการในเฟส 1 ยังไม่ได้รับการแก้ไข แต่จะมีเฟส 2 ที่มีการขยายช่องทางจราจรอีก จึงเกรงว่าทำให้การจราจรไปแออัดในเขตชุมชนได้ ทั้งนี้ข้อกังวลและเสนอแนะต่างๆ ทางภาคประชาชนจะได้นำเสนอประเด็นไปยังแขวงทางหลวง และผู้แทนของกรมทางหลวงไปพิจารณาปรับแบบได้หรือไม่ด้วย ขณะเดียวกันภาคประชาชนอาจจะใช้ช่องตามสิทธิ์ ซึ่งอาจจะไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินหรือศาลปกครอง ซึ่งก็เป็นสิทธิของประชาชน.

You may also like

ทชม.ระดมจนท.ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเปิดเคาน์เตอร์เช็กอินให้กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่มเติม

จำนวนผู้