นักท่องเที่ยวเชียงใหม่ลดลง ชี้แจงการดูแลความปลอดภัย

นักท่องเที่ยวเชียงใหม่ลดลง ชี้แจงการดูแลความปลอดภัย

 

บรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่กรุงเทพฯ  ยังคงคึกคัก  โดยเฉพาะสถานที่และย่านท่องเที่ยวหลายแห่งในตัวเมืองเชียงใหม่  เช่น   ที่วัดพระสิงห์วรวิหาร ยังคงมีนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ  ทั้งชาวจีน ยุโรป  เดินทางมา ท่องเที่ยวตามปกติ ส่วนเส้นทางสัญจรภายในตัวเมืองเชียงใหม่  ซึ่งเป็นจุดล่อแหลมที่ฝ่ายความมั่งคนของ จับตาและเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ทั้งรอบคูเมืองเชียงใหม่ ถนนท่าแพ  สี่แยก กลางเวียง ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินเตล็ดเตร่ท่องเที่ยวกันตามปกติเช่นเดียวกันขณะที่นักท่องเที่ยวหลายคน ยังแสดงความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัย ของประเทศไทย แม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้สถานการณ์แต่ก็ยังเชื่อมั่นและเที่ยวประเทศไทยต่อ

นายพรชัย จิตรนวเสถียร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า

จากการสอบถามผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่  มีเพียงบางส่วนที่ได้รับผลกระทบซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่เล็กน้อยมากที่นักท่องเที่ยวยกเลิกไป ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเพราะตื่นตระหนกกับเหตุการณ์และหวาดระแวงจึงขอยกเลิกการเดินทางเข้ามาบ้างเล็กน้อยมาก แต่หากเทียบกับสัดส่วนที่จองเข้ามาก่อนหน้านี้ในช่วงวันหยุดยาวยังคงปกติ ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็ยังมั่นใจต่อการดูแลความปลอดภัยของประเทศไทย

“กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงมีความเชื่อมั่นและเดินทางท่องเที่ยวเป็นปกติ โดยพบว่ายอดจอง ห้องพักล่วงหน้าในช่วงหยุดวันชาติจีนช่วงต้นเดือนตุลาคมยังคงอยู่ในระดับร้อยละ  70- 80  และหลังเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นพบว่ายังไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใด”นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ กล่าวและชี้แจงอีกว่า

จากการพูดคุยกับนักท่องเที่ยวบางส่วนก็รู้สึกเชื่อมั่นในการดูแลความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารและอาสาสมัครรักษาดินแดน รวมทั้งเทศกิจไปดูแล ในส่วนของสมาคมฯเองก็มั่นใจในเรื่องมาตรการดูแลและป้องกันของทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ ซึ่งก็มีการประสานขอให้ทางสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์และชี้แจงให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตา รวมทั้งมาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย

ทางนายมนตรี ปิยากูล  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่   กล่าวว่า ในส่วนของมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยและการเรียกความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนั้น ทางสำนักงานฯได้เรียกประชุมหน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ทั้ง  ตำรวจ ทหาร  ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง  สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เทศบาลนครเชียงใหม่ สมาคมและชมรมที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยว ผู้ประกอบการศูนย์การค้า  และเจ้าหน้าที่กู้ภัย อาสากู้ภัย    เพื่อวางแผนกำหนด แนวทางการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในสถานการณ์วิกฤติ   หลังเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นที่กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  นอกจากนี้ ได้สอบถามถึงการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ในการวางแผนป้องกันและรับมือ  เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะย่านชุมชนและศูนย์การค้า   ซึ่งผู้บริหารศูนย์การค้าแต่ละแห่ง เช่น ศูนย์การค้า กาดสวนแก้ว  ศูนย์การค้าเซนทรัล เฟสติวัลเชียงใหม่  แจ้งว่า ได้เพิ่มมาตรการตรวจตราการเข้า-ออกของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการอย่างเข้มข้น

ขณะที่เทศบาลนครเชียงใหม่ แจ้งว่า  ได้วางมาตรการป้องกันและเพิ่มการรักษาความ ปลอดภัย ในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้งประชาชนใน 96 ชุมชน  ทั้ง 4 แขวงของเทศบาลให้ช่วยสอดส่องและเป็นหูเป็นตา หากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคล ต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ 

ส่วนตัวแทนบริษัทนำเที่ยวทัวร์จีนของเชียงใหม่  กล่าวว่า หลังเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่ ราชประสงค์  มีเอเย่นต์ทัวร์จากเมืองจีนสอบถามข้อมูลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่พบมีการแจ้ง ยกเลิกโปรแกรมการเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่แต่อย่างใด แตกต่างกับเมืองท่องเที่ยว อื่นๆ โดยผู้ประกอบการได้แจ้งกับเอเย่นทัวร์จากเมืองจีนที่สอบถามมาว่า  พื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ ได้มีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่  เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

นาวาอากาศโทวิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า หลังเกิดเหตุระเบิดในช่วงสัปดาห์แรกจำนวนนักท่องเที่ยวที่ผ่านท่าอากาศยานลดลงไปนิดหน่อย เพราะอาจจะตกใจกับเหตุการณ์ พอมาสักระยะหนึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวก็มีสวิงขึ้นลงเป็นบางวัน จาก 25,000 คนลงมา 22,000 หรือ 23,000 คนต่อวัน แต่ก็ยังไม่ได้ดูลึกลงไปว่าสายการบินไหนที่นักท่องเที่ยวหายไป

“ขณะนี้จำนวนนักท่องเที่ยวที่สวิงขึ้นลงอาจเป็นเพราะจิตวิทยามากกว่า แต่ในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัย ทางด้านการบินก็ดูแลตลอดเวลา ทำในระดับ 3 อยู่แล้ว ส่วนเรื่องสถานที่ทางฝ่ายความมั่นคงก็เข้ามาดูแลเพิ่มเติมเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับนักท่องเที่ยว”ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวชี้แจง.

You may also like

ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมสินค้าเกษตร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และตลาดเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2567

จำนวนผู้