ดอยสะเก็ดมอบเงินกองทุนให้ชุมชนรอบโครงการศูนย์จัดการขยะฯ ครั้งที่ 8

ดอยสะเก็ดมอบเงินกองทุนให้ชุมชนรอบโครงการศูนย์จัดการขยะฯ ครั้งที่ 8

นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ของอบจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 8 เป็นเงินรวมกว่า 1 แสนบาท ที่บริษัทเอกชนคู่สัญญาได้จัดสรรให้ชุมชนตั้งแต่ปลายปี 60 รวมเป็นเงินกว่า 8 แสนบาท

วันที่ 8 พ.ค.62 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธีมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด โดยมีตัวแทนจาก 9 ชุมชนเป็นผู้รับมอบ

นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวว่า การมอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 8 ที่บริษัทเอกชนผู้รับสัมปทานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เชียงใหม่ ได้จัดสรรให้กับชุมชนโดยรอบตามข้อตกลง โดยจะมีการมอบทุกๆ 3 เดือนครั้ง ส่วนการที่จะนำเงินกองทุนที่ได้ไปดำเนินการอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับมติของแต่ละชุมชนที่จะดำเนินการเอง ทั้งนี้การจัดสรรผลประโยชน์เงินกองทุนจะแบ่งสัดส่วนตามระยะทางจากที่ตั้งของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรฯ กับชุมชน

“ชุมชนที่ได้รับจะมี 9 แห่งคือบ้านป่าตึงน้อยหมู่ 1 ซึ่งจะได้รับการจัดสรรมากที่สุดตามสัดส่วนคือร้อยละ 10  ขณะที่อ.ดอยสะเก็ด ต.ป่าป้อง บ้านทุ่งยาว ม.8 บ้านกิ่วแล ม.11 จะได้ร้อยละ 5และบ้านป่าไม้แดง ม.2 บ้านป่ายางงาม ม.7 บ้านป่าคา ม.4และบ้านหนองบัวพัฒนา ม.13 จะได้รับร้อยละ 4”นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวชี้แจง

ขณะที่นายเกริก เกียรติเวชช์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า สำหรับเงินกองทุนที่จัดสรรในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 โดยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาคือเดือนมกราคม มีปริมาณขยะที่เข้ามากำจัดที่ศูนย์ฯรวม 853,445 ตัน ซึ่งชุมชนจะได้รับประโยชน์รวม 39,258.47 บาท เดือนกุมภาพันธ์ มีปริมาณขยะทั้งหมด 721.565 ตัน ผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ 33,191.99 บาทและเดือนมีนาคมมีปริมาณขยะรวม 792.415 บาท โดยผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ 36,451.09 บาท รวมปริมาณขยะตั้งแต่เดือนม.ค.-มี.ค.จำนวน 2,367.425 ตัน ซึ่งผลประโยชน์ต่อชุมชนที่จะได้รับรวมทั้งหมด 108,901.55 บาท

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด กล่าวอีกว่า ในช่วงต้นปีคือเดือนมกราคมจะมีปริมาณขยะเข้ามามากที่สุด และแม้ว่าขณะนี้จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่โซนกลางที่ได้ทำข้อตกลงกับอบจ.เชียงใหม่ได้นำขยะเข้ามากำจัดที่ศูนย์ฯนี้บ้างแล้ว แต่ก็ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอดอยสะเก็ดหลายตำบลที่ได้ลงนามว่าจ้างบริษัทเอกชนให้ขนและกำจัดขยะ ซึ่งบริษัทไบร์ทแพลนเนทได้ถอนตัวไม่นำขยะมากำจัดที่ศูนย์ฯแห่งนี้ จึงทำให้ปริมาณขยะไม่ได้เพิ่มหรือลดลงไปกว่าช่วงที่ผ่านมา

สำหรับการมอบเงินกองทุนครั้งนี้ บ้านป่าตึงน้อย ม.1 จะได้รับเงินจัดสรรจำนวน 23,674.25 บาท อำเภอดอยสะเก็ด, ตำบลป่าป้อง,บ้านทุ่งยาว ม.8 บ้านกิ่วแล ม.11 จะได้รับการจัดสรรในสัดส่วนเท่ากันเป็นเงินแห่งละ 11,837.13 บาท ส่วนบ้านป่าไม้แดง ม.2 บ้านป่ายางงาม ม.7 บ้านป่าคา ม.4 และบ้านหนองบัวพัฒนา ม.13 จะได้รับจัดสรรเท่ากันแห่งละ 9,469.70 บาท

นายเกริก กล่าวด้วยว่า บริษัทวีพีเอ็นฯ ได้มอบเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนโดยรอบโครงการ ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งบริษัทฯเป็นคู่สัญญาที่ได้รับสัมปทานเข้าไปดำเนินการ แม้ว่าจะมีปริมาณขยะเข้ามาน้อยกว่ากำลังการผลิตและบริษัทฯยังขาดทุน แต่บริษัทฯมีความยินดีที่จะมอบเงินกองทุนนี้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯได้เริ่มมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 –มีนาคม 2562 รวมเป็นเงินที่ได้จัดสรรให้กองทุนทั้งสิ้น 839,100.21 บาท

โดแยกเป็นช่วงเดือนธ.ค.9-มิ.ย.60 จำนวน 152,144.21 บาท ช่วงเดือนก.ค.-ก.ย.60 จำนวน 89,502.92 บาท เดือนต.ค.-ธ.ค.60 จำนวน 66,198.37 บาท ช่วงเดือนม.ค.-เม.ย.61 จำนวน 100,255.41 บาท ช่วงเดือนพ.ค.-มิ.ย.61 จำนวน 73,952.59 บาท ช่วงเดือนก.ค.-ก.ย.61 จำนวน 143,934.69 บาท ช่วงเดือนต.ค.-ธ.ค.61 จำนวน 104,210.47 บาทและครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 ช่วงเดือนม.ค.-มี.ค.62 จำนวน 839,100.21 บาท.

You may also like

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน กรณีเหตุผู้ก่อการร้ายปล้นยึดอากาศยาน

จำนวนผู้