ซันสวีท จับมือสกาย วีไอวี MOUนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ ภาพถ่าย Multispectral จากอากาศยานไร้คนขับเพื่อพัฒนาการเพิ่มและประเมิน ผลผลิตข้าวโพดหวาน

ซันสวีท จับมือสกาย วีไอวี MOUนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ ภาพถ่าย Multispectral จากอากาศยานไร้คนขับเพื่อพัฒนาการเพิ่มและประเมิน ผลผลิตข้าวโพดหวาน

ซันสวีทจับมือสกาย วีไอวี นำนวัตกรรมใหม่ที่อาศัยการวิเคราะห์ภาพถ่าย Multispectral จากอากาศยานไร้คนขับมาช่วยแก้ปัญหาทางการเกษตรนำ

เมื่อเร็ว ๆ นี้  ที่ห้องประชุมชั้น 18 อาคารล็อกซเล่ย์ นายวิวัฒน์วงศ์ วิจิตรวาทการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สกาย วีไอวี จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง กับ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ภายใต้ตราสินค้า “KC” เพื่อร่วมมือในการพัฒนาการเพิ่ม และการประเมินผลผลิตข้าวโพดหวาน ด้วยการนำเทคโนโลยีชั้นสูงจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ด้านการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศด้วยกล้อง Multispectral  จากอากาศยานไร้คนขับ

โดยความร่วมมือของผู้นำทางธุรกิจเกษตร และเทคโนโลยี ทั้งสองฝ่าย ประกอบด้วยมิติต่างๆ ดังนี้

  1. ความร่วมมือด้านข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก ข้อมูลการผลิตตลอดระยะเวลาการเพาะปลูกข้าวโพดหวาน และสิทธิ์ในการจ้างเหมาเพื่อสำรวจพื้นที่ทำการเพาะปลูกข้าวโพดของกลุ่มเกษตรกรของบริษัทฯ ด้วยอุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ UAV เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองบริษัทฯ
  2. ความร่วมมือด้านการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ วิจัยและการแนะนำข้อมูลการเพาะปลูกข้าวโพดหวานแบบอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนากระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลจากข้อมูลภาพถ่ายพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดหวานที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ
  3. ความร่วมมือในการสนับสนุนบุคลากรของบริษัทฯ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

นายวิวัฒน์วงศ์ วิจิตรวาทการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สกาย วีไอวี จำกัด ได้กล่าวว่า บริษัทฯ มีความพร้อมในการนำความรู้ ความสามารถ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์สำรวจระยะไกลด้วยอากาศยานไร้คนขับ  พร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อใช้สนับสนุนระบบการเพาะปลูกข้าวโพดหวานแบบอุตสาหกรรมของ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เป็นการยกระดับการเพาะปลูกข้าวโพดหวานแบบอุตสาหกรรมในระดับองค์กร และระดับประเทศ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อตอบสนองแนวคิดเกษตรกรรมแม่นยำ (PRECISION AGRICULTURE) ในยุคประเทศไทย 4.0

ด้านดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การตัดสินใจร่วมมือกับ บริษัท สกาย วีไอวี จำกัด  เนื่องจากเล็งเห็นความพร้อมทางด้านความรู้ ความสามารถ และความน่าเชื่อถือขององค์กร ที่สามารถสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวไกลไปข้างหน้าร่วมกันได้ ตลอดจนช่วยกันยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานของประเทศให้มีผลผลิตที่ดี และมีศักยภาพสูงทัดเทียมนานาชาติ

สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ จึงเป็นการก้าวไปข้างหน้า อีกก้าวหนึ่งของบริษัททั้งสองเพื่อรองรับยุคประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลไทยต่อไป.

You may also like

“ส.ว.ก๊อง”ลั่นลงสมัครป้องกันแชมป์สมัยหน้าในนามพรรคเพื่อไทย แย้มครั้งนี้ “ทักษิณ” ขอเป็นผู้ช่วยหาเสียง พร้อมลงพื้นที่ 25 อำเภอ

จำนวนผู้