จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

ผู้ว่าฯเชียงใหม่นำพลังมวลชนจากทุกหมู่เหล่าทำพิธีทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำหน่วยงานประชารัฐในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำจัดผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองแม่ข่า คลองแม่ข่าน้อย และลำคูไหว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

วันนี้ (28 ก.ค.60) เวลา 06.30 น. ที่ห้องโถงด้านหน้า ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  66 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในหลวงรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนทั่วไปร่วมพิธีจำนวนมาก.

จากนั้นผวจ.เชียงใหม่ได้เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา โดยเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยศาสนาพุทธ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล, ศาสนาอิสลาม พิธีดุอาอ์ขอพร, ศาสนาคริสต์ทำพิธีอธิษฐานภาวนา, ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ทำพิธีสวดขอพร และศาสนาซิกซ์ ทำพิธีสวดอัรดาสขอพรพระศาสนา เพื่อถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  65 พรรษา

ต่อมาผวจ.เชียงใหม่ได้เป็นประธานการเปิดรับบริจาคโลหิ ตของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ที่ด้านหน้าห้องนิทรรศการ 2 ศูนย์ประชาและแสดงสินค้านานาชาติฯ และเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญชวนพสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต 65 ล้านดวงใจ บริจาคโลหิตถวาย 65 พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯจากนั้นได้ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวเชียงใหม่ ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ในเวลา 09.30 น.นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่พร้อมด้วยพล.ต.เกษม ตาคำ ผบ.มทบ.33 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทั่วไป ได้เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หยวก ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

ทั้งนี้ประมงจังหวัดเชียงใหม่ได้ ได้จัดเตรียมพันธุ์ปลาเนื่องในโอกาสสำคัญครั้งนี้ ประกอบด้วย ปลาตะเพียนทอง ตะเพียนขาว ยี่สกเทศ และปลาสร้อยขาว จำนวน 2 แสนตัว  นอกจากนี้ยังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำตามพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 8 แสนตัว รวมพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยทั้งสิ้น 1 ล้านตัว เพื่อสนองแนวพระราชดำริ อาทิ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ และโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ และเป็นแห่งอาหาร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์ บำรุงสุขของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าและประชาชนชาวเชียงใหม่ ทุกหมู่เหล่า เดินทางไปร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ถวายแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยงานประชารัฐของจังหวัดเชียงใหม่ ที่บูรณาการทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่นับพันคน ที่ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมีพ.อ.เศรษฐพล เกตุเต็ม รองผบ.มทบ.33และนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นผู้นำในการทำกิจกรรม เพื่อกำจัดผักตบชวา/สิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำให้การระบายน้ำได้สะดวก ป้องกันน้ำท่วมขัง โดยทำความสะอาดลำคูไหว ขุดลอกกำจัดผักตบชวา ทั้งหมด 5 จุด ได้แก่ บริเวณชุมชน 5 ธันวา, สะพานสิริราษฎร์มรรคาด้านทิศตะวันตก, ด้านทิศตะวันออก, ประตูน้ำศรีปิงเมือง และบริเวณสะพานลำคูไหว ซึ่งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ครั้งนี้ เน้นการแสดงพลังความสามัคคีของชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้.

You may also like

รณรงค์สมัครเพื่อโหวต ส.ว.67

จำนวนผู้