กรมพลังงานทดแทนฯเผยผลการปรับเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวลและการใช้ไบโอมีเทนทำให้ลดค่าเชื้อเพลิงช่วยคืนทุนได้เพียง 6 เดือน

กรมพลังงานทดแทนฯเผยผลการปรับเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวลและการใช้ไบโอมีเทนทำให้ลดค่าเชื้อเพลิงช่วยคืนทุนได้เพียง 6 เดือน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรุกพื้นที่ภาคเหนือ จี้ปรับเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล และการใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทน (CBG) ยันผู้ประกอบการฯ หลังปรับเปลี่ยนหัวเผาฯ ลดต้นทุน  ค่าเชื้อเพลิงลงมากกว่า 40% และคืนทุนภายในเวลาเพียง 6 เดือน พร้อมชูแผนสนับสนุนผลิต CBG ทดแทนการใช้เชื้อเพลิง

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ พพ.        ได้ติดตามงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน  โดยได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท เอราวัณบรรจุภัณฑ์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนหัวเผา       หม้อไอน้ำไปเป็นหัวเผาที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งเบื้องต้น พพ. ได้ช่วยค่าดำเนินการปรับเปลี่ยนหัวเผาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ สัดส่วนร้อยละ 30 ของเงินลงทุนทั้งหมด แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ  แล้ว 15 ราย

ทั้งนี้ ภายหลังที่ บริษัท เอราวัณบรรจุภัณฑ์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจการผลิตกล่องลูกฟูก ได้ปรับเปลี่ยนหัวเผาหม้อไอน้ำจากที่เชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นหัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวล หรือใช้เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (wood pellets) ทดแทน สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงของหม้อไอน้ำลงได้ประมาณ 43.12  เปอร์เซ็นต์  โดยแต่เดิมบริษัทฯ       ใช้เชื้อเพลิงปิโตรเลียมเหลว (LPG) จำนวน 1,388,400.00 ลิตรต่อปี ราคาลิตรละ 12 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง    สูงถึง 16,660,800.00 บาทต่อปี  แต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้ Wood Pellet จะใช้ปริมาณเชื้อเพลิงอยู่ที่ 3,159,000.00 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 3 บาท ค่าเชื้อเพลิงจะอยู่ที่ 9,477,000.00 บาทต่อปี ดังนั้น การเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิง     ชีวมวลอัดเม็ดแทน LPG ช่วยลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงลงได้ 7,183,800.00 บาทต่อปี ซึ่งจากมูลค่าการลงทุนปรับเปลี่ยนหัวเผาอยู่ที่ 6,152,500 บาท  จะใช้ระยะเวลา การคืนทุน 8 เดือน  และจากที่ พพ. สนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ 30 ของเงินลงทุน คิดเป็น 1,845,750 บาท จึงทำให้บริษัทเอราวัณฯ ใช้ระยะเวลาคืนทุนเพียง 6 เดือนเท่านั้น

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวอีกว่า ทางกรมฯยังมาติดตามโครงการสาธิตการใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทน (CBG) ด้วยระบบท่อส่งก๊าซ (City Gas Grid) ที่หมู่บ้านโรงวัว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยมีการสาธิตการนำไบโอมีเทนอัดที่ผลิตได้ ไปใช้ประโยชน์สำหรับยานยนต์เพื่อทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติในเครื่องยนต์ (NGV) ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางสนับสนุนระบบผลิต CBG ขนาดเล็กที่เป็นนวัตกรรมของคนไทย ให้กับผู้ประกอบการที่มีระบบผลิตก๊าซชีวภาพอยู่แล้วในอนาคตต่อไป.

You may also like

มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ฯจัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา” พิธีเถราภิเษก รูปหล่อองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย

จำนวนผู้