ตัวตนอยู่หนใด แล้วใครไร้ตัวตน?

ตัวตนอยู่หนใด แล้วใครไร้ตัวตน?