เปิดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

เปิดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

- in headline, อาเซียน +3

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ( ASEAN Foreing Miisters’ Retreat) ระหว่าวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนครั้งแรกในฐานะประธานอาเซียนของไทย โดยมีMr.Dato Paduka Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียนชาวเวียดนาม แะรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

You may also like

“แม่เลี้ยงวรรณี”เปิดบ้านสวนริมลำพูน ให้กัลยาณมิตรรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง

จำนวนผู้