เปิดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

เปิดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

- in headline, อาเซียน +3

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ( ASEAN Foreing Miisters’ Retreat) ระหว่าวันที่ 17-18 มกราคม 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนครั้งแรกในฐานะประธานอาเซียนของไทย โดยมีMr.Dato Paduka Lim Jock Hoi เลขาธิการอาเซียนชาวเวียดนาม แะรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

You may also like

จับอดีตผู้ใหญ่บ้านม้งบ้านหลวง สร้างรีสอร์ทรุกพื้นที่อุทยานฯอินทนนท์

จำนวนผู้