อจน.มอบถังดักไขมัน 330 เครื่องให้อปท.4แห่งตามโครงการเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใสให้ชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ

อจน.มอบถังดักไขมัน 330 เครื่องให้อปท.4แห่งตามโครงการเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใสให้ชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ

องค์การจัดการน้ำเสีย มอบถังดักไขมัน 330 เครื่องผ่านผวจ.เชียงใหม่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ตามโครงการเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใสให้ชุมชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อนำไปติดตั้งในชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้คลองแม่ข่า หวังลดปริมาณไขมันที่จะถูกปล่อยลงคลอง ลดความสกปรกและทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.62 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับมอบถังดักไขมัน โครงการเปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใสให้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่ง องค์การจัดการน้ำเสีย หรือ อจน. มอบถังดักไขมันให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสียส่งมอบถังดักไขมันผ่านผวจ.เชียงใหม่ให้กับตัวแทนท้องถิ่นต่อไป

นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย กล่าวว่า ปัจจุบันอจน.มีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคทั่วประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการก่อสร้างบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดเล็ก

ทั้งนี้องค์การจัดการน้ำเสียได้ดำเนินการกิจกรรม “โครงการเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใสให้ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยการจัดหาถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 15 ลิตร จำนวน 330 ถัง  เพื่อมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4  พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่  เทศบาลตำบลช้างเผือก  เทศบาลตำบลป่าแดด  และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว นำไปติดตั้งในชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับคลองแม่ข่า เพื่อลดปริมาณไขมันที่จะถูกปล่อยลงคลองแม่ข่า  จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการลดความสกปรกและทำให้คุณภาพน้ำในคลองแม่ข่าดีขึ้น

ผอ.องค์การจัดการน้ำเสีย กล่าวอีกว่า การเข้าดำเนินการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่  อจน.ได้บริหารจัดการด้านเทคนิคระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและ การสร้างสรรค์องค์ความรู้ กิจกรรมเพื่อท้องถิ่น ชุมชนในพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) โดยคำนึงถึงหลักเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกันอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียและการลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด

ทางด้านนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า    การที่องค์การจัดการน้ำเสีย ได้จัดทำ โครงการเปลี่ยนน้ำเสีย เป็นน้ำใสให้ชุมชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการจัดหาถังดักไขมันสำเร็จรูปเพื่อมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4  พื้นที่  เพื่อนำไปติดตั้งในชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับคลองแม่ข่า เพื่อลดปริมาณไขมันที่จะถูกปล่อยลงคลองแม่ข่า ในครั้งนี้ขึ้น ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง

“ที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยอดีตผู้ว่าฯคนก่อนๆ ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดการแม่ข่าให้มีน้ำใสเป็นความตั้งใจร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน แต่จากการสำรวจตลอดแนวเส้นทางน้ำคลองแม่ข่าพบว่ามีการปล่อยน้ำเสียที่ต้องมีเครื่องดักก่อนปล่อยลงคลองกว่า 1 พันแห่ง ในครั้งนี้อจน.มอบถังดักไขมันให้กับท้องถิ่น 4 แห่งจากทั้งหมด 8 แห่งที่อยู่ตลอดแนว ซึ่งทางคณะกรรมการที่รับผิดชอบจะดำเนินการขับเคลื่อนท้องถิ่นต่อไป แต่ก็ได้รูปแบบและแนวทางมาแล้วว่าต่อไปชุมชนจะสามารถดูแลจัดการก่อนปล่อยน้ำลงคลองแม่ข่า  ซึ่งก็จะช่วยทำให้สภาพน้ำและคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่าดีขึ้นได้ สำหรับเครื่องดักไขมันที่มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในครั้งนี้ ต้นทุนประมาณ 600-700 บาท ครั้งนี้อจน.มอบให้ 330 เครื่อง จากเป้าหมายที่ต้องทำกว่า 1 พันจุด ซึ่งก็จะจัดหาและดำเนินการต่อไป”ผวจ.เชียงใหม่ กล่าว.

 

You may also like

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดแสดงแฟชั่นโชว์ ” Me Wisdim “

จำนวนผู้