สร้างความร่วมมือพัฒนาพืชกัญชง-กัญชา

สร้างความร่วมมือพัฒนาพืชกัญชง-กัญชา

สร้างความร่วมมือ-การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เดินสายขึ้นเหนือ หาความร่วมมือทางวิชาการ ทำ MOU ด้านการเกษตรและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาพืชยาสูบ กัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ กับสถาบันการศึกษาต่างๆ ล่าสุดจับมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ก.ย.2563 โดยมีเป้าหมายต่อยอด และผลักดันให้กัญชง กัญชา เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และประเทศไทย

You may also like

ลำพูนเร่งระงับ จุดHotspot หวังเพิ่มคุณภาพอากาศ-ลด PM2.5

จำนวนผู้