ลพ.สั่งทุกภาคส่วนรับมือหมอกควันเข้ม พร้อมจัดBig Cleaning Day 6 ก.พ.นี้

ลพ.สั่งทุกภาคส่วนรับมือหมอกควันเข้ม พร้อมจัดBig Cleaning Day 6 ก.พ.นี้

ลำพูน / พ่อเมืองจามเทวีสั่งทุกภาคส่วนรับมือหมอกควันอย่างเข้มข้นทุกด้าน ย้ำแม้สถานการณ์ภาพรวมดีขึ้น แตุ่ณภาพอากาศยังอยู่ในภาวะเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง เตรียมจัด Big Cleaning Day” 6 ก.พ.นี้เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน โดยมี พ.อ.โรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเป็นกรณีเร่งด่วน หลังสถานีตรวจวัดอากาศ วัดผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ยังคงพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่าตรวจวัดรายชั่วโมงแนวโน้มดีขึ้น แต่ค่า 24 ชั่วโมง ยังอยู่ที่ 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด) ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มีข้อสั่งการเพื่อตอบโต้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพิ่มเติมว่าให้เพิ่มความถี่และความเข้มข้นของมาตรการแต่ละด้าน โดยมอบหมายให้อำเภอเมืองลำพูน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันติดตามตรวจสอบการเผาในที่โล่งแจ้งอย่างเข้มค้น พร้อมทั้งจัดเวรยามลาดตระเวนการเผา หากพบให้ดำเนินการดับทันที ขณะเดียวกันหากประชาชนพบการเผาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ขอให้แจ้งเบาะแสที่ หมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือ แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือ แจ้งไปที่สายตรงนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน โทร.08-1867-4377นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้แขวงทางหลวง และแขวงทางหลวงชนบทลำพูน เพิ่มรอบการรดน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองจากการก่อสร้างถนนหมายเลข 11 จากเดิมวันละ 1 รอบ เป็น 3 รอบ/วัน พร้อมให้สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน เพิ่มจุดและความถี่ในการตรวจวัดควันดำ เน้นการตรวจวัดรถขนาดใหญ่ (รถโดยสารประจำทาง รถบรรทุก) ที่มีความเสี่ยงต่อการปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐาน และมอบหมายให้ส่วนราชการทุกแห่งในพื้นที่จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 62 รวมพลังลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นการเร่งด่วน

You may also like

คณะวิทย์ มช.แถลงเปิดตัว “พรหมจุฬาภรณ์”พืชชนิดใหม่ของโลก เชื่ออาจพัฒนาเป็นยาต้านมะเร็งได้ในอนาคต

จำนวนผู้