นักท่องเที่ยวตื่นตาพิธีเปิดงดงาม เทศบาลเมืองต้นเปารวม 3 งาน”ร่ม โคม กระดาษสา”

นักท่องเที่ยวตื่นตาพิธีเปิดงดงาม เทศบาลเมืองต้นเปารวม 3 งาน”ร่ม โคม กระดาษสา”

ประชาชนและนักท่องเที่ยวตื่นตาขบวนรถตกแต่งร่ม โคมและกระดาษสาในพิธีเปิดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 37 ที่รวม 3 งานของเทศบาลเมืองต้นเปาจัดพร้อมกันระหว่างวันที่ 17-19 ม.ค.63

มื่อค่ำวันที่ 17 มกราคม 2563 นายวิรุฬพรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพงครั้งที่ 37 โครงการมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพงครั้งที่ 9 และโครงการมหัศจรรย์ล้านนาเมืองกระดาษสาบ้านต้นเปาครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 ซึ่งเทศบาล เมืองต้นเปาจัดขึ้น มีนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอสันกำแพง กล่าวต้อนรับ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวนมาก โดยครั้งนี้ นางสาวฉัตรกาญจน์ มาสนอง หรือน้องอุ้งอิ้ง นางสาวสันกำแพงประจำปี 2562 พร้อมด้วยรองอันดับ 1 และอันดับ 2 ร่วมถือป้ายพิธีเปิดงาน โดยมีขบวนวงดุริยางค์ดาราซิมโฟนิคแบรนด์และขบวนสาวงามปั่นรถถีบกางจ้อง ขบวนชายหญิงแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองล้านนาถือขันดอกเชิญดอกไม้ ถือต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง เครื่องสักการะล้านนาตามจารีตประเพณี ขบวน แสดงสะหลีล้านนาบูชาแม่ระมิงค์ ขบวนสภาวัฒนธรรมสันกำแพงและขบวนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามด้วย ขบวนร่มกระดาษสาและโคม สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เฝ้ารอชมพิธีเปิด ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก


นายปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพงครั้งที่ 17 การมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพงครั้งที่ 9 และโครงการมหัศจรรย์ล้านนาเมืองกระดาษสาบ้านต้นเปาครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 เทศบาลเมืองต้นเปาร่วมกับอำเภอสันกำแพงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการผลิตสินค้าหัตถกรรมเพื่อเป็นการกระจายรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตลอดจนประชาสัมพันธ์หมู่บ้านบ่อสร้างเทศบาลเมืองต้นเปาอำเภอสันกำแพงให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศอีกทั้งเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพของวิสาหกิจชุมชน OTOP และ sme ให้มีการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่เข้มแข็งและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตอันดีงามของชาวล้านนาให้คงอยู่ตลอดไป


อำเภอสันกำแพงและตำบลต้นเปาเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอธิบายสร้างกระดาษสาบ้านต้นเปา โคมลอยบ้านหนองโค้ง เครื่องเงินเครื่องเขิน ไม้แกะสลัก ผ้าทอพื้นเมืองและผ้าไหม ซึ่งหัตถกรรมเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคน ในแต่ละปีชาวอำเภอสันกำแพงและบ้านบ่อสร้างได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
งานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพงเป็นงานที่ได้รับการบรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งระบุไว้ว่าในวันศุกร์ที่ 3 ของเดือนมกราคมของทุกปีจะมีงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพงขึ้นที่หมู่บ้านบ่อสร้างแห่งนี้และครั้งนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 17 ซึ่งจะมีการจัดงานไปจนถึงวันที่ 19 มกราคม 2563 รวมระยะเวลา 3 วัน


สำหรับกิจกรรมภายในงานจะมีขบวนแห่รถตกแต่งประดับร่มแสดงเรื่องราวการประกวดหัตถกรรมการวาดภาพวาดร่มของนักท่องเที่ยวการประกวดธิดาร่มบ่อสร้างชมขบวนแม่หญิงงามขี่รถถีบกางจ้องกิจกรรมถนนคนเดิน Street Fair การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่หาดูได้ยากและครั้งนี้ยังมีการจัดงานโครงการมหกรรมโคมบ้านหนองโค้งและหัตถกรรมสันกำแพงครั้งที่ 9 และโครงการมหัศจรรย์ล้านนาเมืองกระดาษสาบ้านต้นเปาครั้งที่ 16 ซึ่งถือเป็นงานเทศกาลท่องเที่ยวเมืองต้นเปาประจําปี 2563 ไปพร้อมกันทั้ง 3 งานในวันเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้เทศบาลเมืองต้นเปาได้เชิญองค์กรมาตายา Fast And horrid สาธารณรัฐอินโดนีเซียมาร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมบ้านพี่เมืองน้องกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วย และการจัดงานในครั้งนี้ อยากได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน 2 ชุมชนและผู้นำชุมชนของตำบลต้นเปา ที่ได้ช่วยเหลือในด้านต่างๆทั้งทุนทรัพย์ งบประมาณวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนแรงกายแรงใจอีกด้วย.

You may also like

เครือซีพี จับมือ 4 บริษัทในเครือฯ ซีพีเอฟ-ซีพีออลล์-ทรู-โลตัสเดินหน้าย้ำโมเดลธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ขานรับนโยบาย BCG Economy

จำนวนผู้